Sản phẩm hạt nhựa

Hạt nhựa PP

Hạt

cung cấp rất đa dạng các loại hạt nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ nước ngoài, các loại hạt nhựa chúng tôi đang cung cấp gồm: PP

Hạt nhựa PE

Hạt

cung cấp rất đa dạng các loại hạt nhựa nguyên sinh nhập khẩu từ nước ngoài, các loại hạt nhựa chúng tôi đang cung cấp gồm:PE