Study Documents

Công dụng của bã mía làm thức ăn gia súc

Ngày đăng: 23/9/2016

Công

Mía là cây trồng phổ biến tại Việt Nam để sản xuất đường. Thân cây mía chứa khoảng 80-90% nước dịch, trong nước dịch đó chứa khoảng 16-18% đường vào thời kì mía chin già. Thân mía sau ép lấy nước dịch thu được phụ phẩm là bã mía.

Công dụng của Vỏ đậu nành trong thức ăn chăn nuôi

Ngày đăng: 23/9/2016

Công

Vỏ đậu nành là sản phẩm phụ của ngành công nghiệp ép dầu đậu nành. Khi ngành chăn nuôi công nghiệp phát triển, nhu cầu về khô dầu đậu nành hàm lượng đạm cao cũng góp phần đẩy mạnh công nghệ ép dầu đậu nành tách vỏ.