Thức ăn chăn nuôi

BỘT CÁ

Ngày đăng: 20/9/2016

BỘT

Protein : 65% - 67% - FAT : 9% - 12% - Độ ẩm : 7% - 9% - * Digestibility : 95% - TVN : 110 - 150 (Mg/100g) - Histamine : 1200 - 1500 (Ppm) - Salmonella : Absent - Shiguella : Absent - * Vibrio cholerae: Negative - Gói : 50kg bags - Số lượng : Min 42MT - Thời gian giao hàng : 45 – 60 ngày


Xem sản phẩm khác