Phân bón hữu cơ

HỖN HỢP BÃ ĐẬU NÀNH LÊN MEN

Ngày đăng: 20/9/2016

HỖN

Hiện tại chúng tôi đã lên men thành công hỗn hợp bã đậu nành với hàm lượng N-P-K như sau: 8 -1.5-2.5 và hàm lượng chất hữu cơ hơn 98%>> Giấy phân tích thành phần

Xem sản phẩm khác