Sản phẩm Nông sản

CHANH KHÔNG HẠT

Ngày đăng: 20/9/2016

CHANH

Chanh được công ty trồng tại vườn nhà theo hướng hữu cơ. Đây là loại chanh tứ quý có trái quanh năm. Nên chúng tôi có thể gung cấp số lượng lớn thường xuyên và lâu dài.


Xem sản phẩm khác