Sản phẩm máy móc

CageForm 1500 và 2000

Ngày đăng: 20/9/2016

CageForm

DC Macchine được ứng dụng trong việc làm nền móng, cột và cọc,hoặc các ứng dụng yêu cầu lồng đường kính lớn, KRB CageForm 1500 và 2000 phục vụ linh hoạt giải pháp có thể xử lý một loạt kích thước thanh, và tiết kiệm thời gian thiết lập.Các CageForm 1500, và CageForm2000 chế tạo cốt thép cho lồng tự động. Cả 1500 và 2000 có robot hàn tùy chọn để cung cấp đầy đủ tự động hóa cho lồng và các ứng dụng cọc.


Xem sản phẩm khác