Sản phẩm máy móc

MÁY BAR FORM 1020B

Ngày đăng: 20/9/2016

MÁY

Dây chuyền xử lý kép sợi # 3 (10mm) -> # 5(16mm) và dải đơn # 6 (20mm) từ thép thẳng. Thép thể được xử lý với các gói tùy chọn, các ServoForm có sẵn với giá đỡ hay một khung tải, có thể nhanh chóng thay đổi kích cỡ thanh. BAR FORM 1020B giúp tăng đáng kể năng lực sản xuất tổng thể của công ty của bạn.


Xem sản phẩm khác